Thiết lập trang web WordPress mới

Tạo mới một website WordPress mặc định nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Dành cho mục đích kiểm thử các plugin, giao diện hoặc giáo dục dạy học.
Công cụ vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển. Mọi góp ý vui lòng gửi tại trang liên hệ.

Các cấu hình WordPress khác

Điều khoản sử dụng*

Các tính năng nổi bật

Công cụ vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển thêm nhiều tính năng khác. Nhưng cơ bản sẽ có những mục nổi bật sau.

  • Khởi tạo website nhanh chóng hoàn toàn tự động
  • Lựa chọn phiên bản cho WordPress, PHP,
  • Không giới hạn số trang web. 2 worker Cpu + 500MB ổ cứng cho từng website
  • Không giới hạn thời gian với thành viên hoặc 30 ngày không phát sinh thao tác
  • Xem log WordPress Debug
  • Phpmyadmin, SFTP, Git, SSH với thành viên
  • Remote Dev Tool khi là team WCVN hoặc đối tác

Các tính năng mở rộng phải đăng nhập để sử dụng nội bộ trong team WCVN. Do liên quan đến các vấn đề về bảo mật nên mình vẫn chưa mở tính năng đăng ký.

Đăng nhập nội bộ